Vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Lektion

27 januari 2020

Förskola och skola

För att vuxenutbildningen bättre ska kunna samordna sina resurser i form av lokaler och medarbetare så går flytten till nya lokaler 2021.

Vuxenutbildningen, SFI, Introduktionsprogrammen och Särskild undervisning för vuxna kommer att flytta till Smedjans lokaler och Vallgatan 4C under 2021 när ombyggnationen är klar. Befintliga lokaler på Folkhögskolan kommer att sägas upp sista juni 2020. Smedjans verksamhet kommer att flytta till Sjöryd.

I och med flytten skapar vi ett lärcentrum centralt i Hjo med möjlighet att utveckla verksamheten i egna lokaler. Närheten till Guldkroksskolan innebär också att vi kan samverka över gränserna på ett enklare sätt. Framför allt behöver vi hitta samarbetspunkter på lärarsidan och tillsammans hitta nya framtida arbetsformer. Förhoppningsvis blir detta samarbete positivt för hela verksamhetsområdet Barn och utbildning.

Vi kommer givetvis även i framtiden att föra dialog med Folkhögskolan och samverka när det är möjligt. 

-Vår flytt från Folkhögskolan handlar inte om att vi inte trivts här uppe utan om att vi vill utvecklas i egna lokaler och skapa ett eget namn, säger Lina Eriksson som är rektor för Vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammen i Hjo