Högstadiet går över till distansundervisning

Undervisning på distans

11 december 2020

Corona Barn och utbildning

En hög sjukfrånvaro bland eleverna i årskurs 7-9 på Guldkroksskolan gör att kommunen väljer att övergå till distansundervisning för dessa klasser från och med måndag 14 december.

— Vi vet inte om det är covid-19 eller om det rör sig om förkylningar eller liknande. Men vi vill inte chansa. Om vi dessutom får en omfattande spridning bland personalen kan vi hamna i ett läge där vi inte kan bedriva undervisning överhuvudtaget, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Hjo kommun har sedan i våras valt ett proaktivt förhållningssätt för att aktivt bromsa smittspridning. Att ställa om till distansundervisning fram till jullovet är ett led i det arbetet. 

— Vi är väl förberedda för detta. Tack vare att vi övade så sent som i början av december så vet både elever och lärare hur de ska gå tillväga. Det känns tråkigt att behöva göra den här förändringen men hellre det än att vi sprider smitta vidare bland elever och personal, säger Hans Johansson, biträdande rektor på Guldkroksskolan. 

Praktisk information hittar berörda elever och vårdnadshavare i VKlass. Elevhälsan kommer under dagen att kontakta vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd för mer information om hur undervisningen kommer fungera.