Distansövning fungerade bra

Undervisning på distans.

10 december 2020

Förskola och skola, Corona Barn och utbildning

Den 2-4 december övade högstadiet på Guldkroksskolan på att arbeta på distans. Både elever och personal tycker att det har fungerat bra.

— För de allra flesta har det fungerat jättebra. Eleverna säger att de har haft ett bättre fokus, att de har kunnat arbeta i sin egen takt på ett annat sätt men också att de upplever en bättre studiero när de inte blir störda av andra samtal eller aktiviteter som annars kan vara fallet i ett klassrum. De upplever också att uppgifterna har varit tydligare och att de får en mer direkt feedback från sin lärare, säger Hans Johansson, biträdande rektor på Guldkroksskolan.

Även lärarna ser många fördelar med att undervisa på distans.

— Man har sagt att man upplever att undervisningen får en bättre kvalitet och att man faktiskt kommer närmare varje elev än man gör i klassrummet då det blir ett mer direkt samtal mellan elev och lärare. Det blir också ett större fokus på undervisningen än på att hålla ordning i klassrummet, berättar Hans Johansson.

Skolan har också identifierat några saker som behöver förbättras.

— Det handlar främst om ljudkvalitet. Vi behöver se till att våra lärare har bra headset med ordentliga mikrofoner. Det var något vi kände till innan så det kommer vi förhoppningsvis kunna åtgärda ganska snart. Sedan behöver vi se över hur vi ska lägga upp lektionernas struktur och dela med oss internt av tips och råd för hur man får det att fungera på ett bra sätt, säger Hans Johansson.

— Överlag är vi mycket nöjda med hur det hela gick. Vi har några mindre saker att åtgärda men vi känner oss väl rustade och tror att vi kommer kunna leverera en kvalitativ undervisning till våra elever om vi skulle behöva stänga skolan framöver. Det här visar också på att vi kanske är mogna att bli lite mer digitala även i vår ordinarie undervisning, avslutar Hans Johansson.