Det händer i skolan – december

4 december 2020

Förskola och skola

Skolan är alltid aktuell och det som händer i verksamheten är ofta föremål för diskussion. Det tycker vi är bra – som vårdnadshavare, skattebetalare eller bara allmänt intresserad vill vi att du ska veta vad som är på gång och varför vi gör det vi gör. Här kommer en kort presentation av vad som händer i Hjo kommuns skolor under december.

Tack för att du kämpar på!

Läget är ansträngt. Nya råd och rekommendationer påverkar vår vardag och gör att mycket blir lite krångligare. Jag är stolt över er alla som håller i och håller ut, både personal, elever och vårdnadshavare. Att ni är kreativa, flexibla och löser situationer som uppstår. Utan ert engagemang skulle vi inte klara detta lika bra. Det ni gör nu gör skillnad framåt, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Nya råd angående symtomfria barn om någon i familjen har covid-19

Den 1 december meddelade Folkhälsomyndigheten att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Nya rektorer

I december välkomnar vi två nya rektorer, Johan Östlund på Guldkroksskolan årskurs 7-9 och Ewa Hjerpe på Lärcentrum.

Distansundervisning

Den 2-4 december övar högstadiet på distansundervisning. Detta gör vi för att både elever och lärare ska få testa hur det fungerar så att vi kan åtgärda det som behövs om en stängning blir aktuell. 

The ”Bok” of dreams – We have a dream på Guldkroksskolan, årskurs 4-6

Arbetet med projektet We have a dream fortsätter på kommunens skolor. Den här månaden berättar Guldkroksskolans årskurs 4-6 hur de arbetar med elevernas drömmar som ledstjärna.

Hälsningar,

Mari-Louise Brage, skolchef

 

Den här veckan börjar två nya rektorer sina tjänster i Hjo kommun. Välkomna säger vi till Johan Östlund och Ewa Hjerpe!

Arbetet med We have a dream på kommunens skolor fortsätter. Här kan du läsa mer om hur årskurs 4-6, Boken, på Guldkroksskolan arbetar med projektet.

Den 2-4 december övade högstadiet på Guldkroksskolan på att arbeta på distans. Både elever och personal tycker att det har fungerat bra.