Är du en av 800 Hjobor som blivit utvald att delta i medborgarundersökningen?

Människor som står i ring, taget underfrån

13 oktober 2020

HUVUDWEBB

Den 24-28 augusti skickades Medborgarundersökningen ut till de Hjobor som slumpvis valts ut för att svara på enkäten. Om du är en av dem så hoppas vi att du tar dig tid att besvara enkäten eftersom den ger kommunen viktiga signaler om vad Hjoborna tycker om Hjo kommun.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Hjo är en av 100 kommuner som deltar i årets Medborgarundersökning, och totalt kommer cirka 118 000 personer runtom i landet få svara på frågor om sin kommun och platsen de bor på.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Om du blivit utvald så får du inloggningsuppgifter från Statistiska Centralbyrån till en webbenkät i slutet av augusti.  Du kan också besvara enkäten i pappersformat. Pappersenkäten skickas ut i början av september. Du kan också välja att svara på ett annat språk. Oavsett hur du väljer att svara så hoppas vi att du tar dig tid att delta i medborgarundersökningen.

Resultaten kommer att presenteras i slutet av året och är en viktig del i vår uppföljning av verksamheten. Ju fler som svarar desto säkrare blir resultaten!

Tack på förhand för att du bryr dig om utvecklingen av din kommun!

Eva Ulfenborg,
Kommundirektör