Föreningsverksamhet under hösten 2020

18 augusti 2020

HUVUDWEBB, Kultur och fritid, Corona Kultur, turism och fritid

Inomhussäsongen står för dörren och Hjo kommun kommer följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Hjo kommun kommer, just nu, inte ha några andra regler än vad som står i de nationella riktlinjerna. Vi ber er dock att så långt det är möjligt förlägga er verksamhet utomhus för att minska risken för smittspridning.

Idrottshallar

Med anledning av den osäkra situationen kring Corona/Covid-19 har vi medvetet avvaktat med säsongstiderna för säsongen 2020/21, för att kunna ge våra föreningar så säker information som möjligt. Vi jobbar just nu med detta och återkommer med respektive förenings tider snarast möjligt. Säsongsbokningarna kommer att gälla från och med vecka 36. Kiosken i Guldkrokshallen kommer att vara möjlig att boka. Omklädningsrummen kommer att vara öppna, men omklädning hemma rekommenderas.

Information riktad till idrotts- och träningsanläggningar hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information hittar du också hos respektive specialidrottsförbund.

Alla som nyttjar kommunala idrottshallar ska fylla i en riskbedömning för verksamheten. Folkhälsomyndigheten har en mall som ska användas. Gå igenom den, se om det är något som sticker ut och som påverkar er verksamhet. Ni ska sedan mejla en riskbedömning till mattias.persson@hjo.se. Mallen hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Park och Lilla Park

Föreningar, organisationer och företag kommer ges möjlighet att göra bokningar på Park och Lilla Park. För privatpersoner kvarstår dock beslutet om att det inte går att göra bokningar.
Här finns mer information om hur du bokar kommunens lokaler. 

Tillsvidare gäller begränsning på 50 personer för alla bokningar och alla som bokar ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.