Beställning av skolluncher

Matlåda

26 augusti 2020

Corona, Corona Barn och utbildning

Gymnasieelever som är folkbokförda i Hjo kommun kan beställa och hämta skollunch på utvalda platser i kommunen. Beställningen måste var gjord senast kl. 12.00 torsdagen veckan innan. Information om skollunch till högstadieelever hittar du i VKlass.

Möjligheten att beställa lunchlåda gäller för de elever som har distansundervisning och är inskrivna på:

  • nationellt gymnasieprogram
  • gymnasiesärskola
  • introduktionsprogram (IM)

Beställningar görs via e-tjänst senast kl. 12.00 torsdagen i veckan innan du vill hämta ut din mat. Lunchlådorna hämtas sedan ut dagligen mellan kl. 11-13.00.

Platser för avhämtning är matsalarna på:

  • Fågelås skola
  • Korsberga skola
  • Rödingen, Bangatan 15

Beställning via e-tjänst

OBS! Du måste legitimera dig när du hämtar ut din lunchlåda.

Det är viktigt att du är frisk när du hämtar din lunchlåda. Om du har symptom som feber, svårt att andas eller lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel och ledvärk. Be i så fall någon annan hämta maten åt dig.

Skollunch till högstadieelever

Information om skollunch till högstadieelever som studerar på distans hittar du i VKlass.