Samrådshandlingar för Skaraborgs turistslingor

2 oktober 2019

Kommun och politik, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

Kommunstyrelsen beslutar att samråd för Program Skaraborgs turistslingor ska genomföras under perioden 30 september till 2 december 2019.

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om § 38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommuner. Programmet för Skaraborgs turistslingor är det första steget i detta ar­bete. 

Under 2014--2015 etablerade förbundet en strukturbild för Skaraborg. Strukturbilden pekar ut vikten av lokal utveckling och för att nå detta krävs samverkan gällande bland annat fysisk plane­ring. En gemensam plan för utvecklingen av Skaraborgs turistvägar kopplat till besöksnäring och besöksmål ger förutsättningar för lokal utveckling och är ett verktyg för att fokusera insatser och arbeta för att stärka varandra. 

Samtliga samrådsyttrande skickas senast den 2 december till:

info@skaraborg.se

eller

Skaraborgskommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde