Tyck till om cykling i Hjo!

4 oktober 2019

Trafik och stadsmiljö

Vi vill ta del av dina tankar. Berätta vad som skulle få dig att i ännu högre grad välja cykeln före bilen vid kortare resor!

Europeiska Trafikantveckan är avslutad men det går fortfarande att svara på vår enkla enkät om cykling. Vad skulle få dig att oftare välja cykeln före bilen vid kortare resor?  Här nedan hittar du vår enkla och korta enkät som du är välkommen att svara på. Den ligger ute till den 16 oktober. Tanken är sedan att svaren ska utgöra en del av underlaget när vi planerar framtida åtgärder för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för cykel- och fotgängare.

Varför cykling?

Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Ofta kommer du fram snabbare än med bilen. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelvägnät.