Dags för Dialog Funktionsvariation- vi pratar om Kultur och Fritid!

27 november 2019

Stöd och omsorg, Kultur och fritid

Har du eller en anhörig till dig en funktionsvariation? Vill du vara med och prata om kultur och fritid för personer med funktionsvariation? Välkommen till Kulturkvarteret den 9 dec kl 13!

Dag: 9 december 

Tid: kl 13.00-14:30

Plats: Kulturkvarteret, Park

 

PROGRAM:

 

Omdragning av Guldkroksslingan – tyck till! 

Möt vår nya Folkhälsostrateg, Christina von Tell – hon berättar om arbetet med att dra om promenadslingan med syfte att göra den mer lättillgänglig. Målet är att den ska vara ett bra sätt för vem som helst att nå rekommendationerna om minst 30 min fysisk aktivitet per dag. Alla får möjlighet att komma med idéer och förslag.

 

Kultur och Fritid: Möt vår nye Fritidsutvecklare Mattias Persson och Fritidssamordnare Helen Wallenius. De berättar mer om utbudet av Kultur och Fritid i Hjo.

 

Rundvandring - tillgänglighet: Vi gör en gemensam rundvandring i Kulturkvarteret – där vi berättar om den verksamhet som bedrivs och visar på de möjligheter som finns för tillgänglighetsanpassning. 

 

Om Dialog Funktionsvariation: I syfte att förstärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsvariation bjuder Hjo Kommun in till regelbundna träffar, på varierande teman. Träffarna heter Dialog Funktionsvariation. Här finns även möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar. Läs mer här.

Vi träffas och lyssnar på varandra!