Rödingens mötesplats

Kontakter

22 maj 2019

Detta händer vecka 21 på Rödingen

Onsdag 22 maj kl. 17: vårens sista Trivselkväll – korvgrillning enligt tradition. Anmälan senast måndag 20/5 antingen på lista på Rödingen eller ring Susanne, tel. 352 99.
Förtäring 50 kr. Välkommen!

Torsdag 23 maj kl. 14 Träffpunkt - Hjälpmedelscafé. Ett tillfälle för kostnadsfri service av enklare art av hjälpmedel (t.ex. rullator, rullstol).
Hjälpmedlet måste vara förskrivet.
Ingen anmälan, gott fika för 25 kr. välkommen!

Hjo Faller Ej har sommaruppehåll med undantag av tre tillfällen i juli
3/7, 10/7 samt 17/7 Kl 10,00
Lokal: Rödingen källaren