Ny tobakslag träder i kraft den 1 juli

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

28 juni 2019

Kommun och politik, Näringsliv och arbete

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag. De flesta förändringar träder i kraft den 1 juli 2019. Huvuddragen i den nya lagen är tillståndsplikt, utökat rökförbud samt spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Riksdagen röstade igenom en ny tobakslag 2018-12-12 - lag om tobak och liknande produkter.

Genom nya lagen – lag om tobak och liknande produkter - upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innefattar bland annat:

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten från och med 1 juli 2019. 

Här söker tillstånd för handel med tobaksvaror. 

Ansökningsavgift

  • Ansökan om försäljningstillstånd 7 200 kr
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kr
  • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr
  • Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kr

Tillsynsavgift/år

  • Tobak 6 000 kr

Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665. 

Märk inbetalningen med ”Tobak”.    

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Vem är ansvarig för rökförbudet? 

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund (t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus - kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs. 

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över loka­len eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsäga­ren ansvaret för att rökförbudet följs. 

När det gäller lekplatser och busshållplatser och andra utomhusområden för kollektivtrafik så är de i stor utsträckning belägna på kommunal mark. I de fallen är kommunen ansvarig för rökförbudet. 

Vad behöver de ansvariga göra? 

Den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ska: 

  • sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet
  • ta bort askkoppar från rökfria miljöer.
  • informera om rökförbudet. Om en person trots tillsägelser röker ska den avvisas. Det finns dock ingen rätt för den ansvarige att avlägsna en person som röker; det får endast polisen och ordningsvakter göra.