Miniutställning: Antisemitism - då och nu

25 januari 2019

Kultur och fritid

Söndag 27 januari är Förintelsens minnesdag. Kulturkvarteret visar Forum för levande historias miniutställning Antisemitism - då och nu.

Utställningen handlar om antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Utställningen pågår till och med tisdag 5 februari.