Hur nöjda är invånarna med kommunaltekniken?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

31 januari 2019

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Under våren genomförs en enkätundersökning som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken fungerar.

När kommer enkäten?

Enkäten skickas till 500 stycken slumpvis utvalda kommuninvånarna under vecka 6. Inbjudan innehåller länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät. Frågeformuläret trycks också i form av en 8-sidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Den postala enkäten går ut vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor. .

Syftet med enkäten

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Resultatredovisning

Resultaten från undersökningen levereras under våren och hösten 2019. Under maj och juni månad levereras frekvenstabeller och rådata. I oktober publicerar SKL den övergripande rapporten, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket.

Tack för er medverkan!