ABC föräldraträffar

23 januari 2019

Den 4 februari startar en ny grupp för ABC-föräldraträffar.

ABC är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

ABC föräldrautbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-12 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt eller bara vill förbättra relationen till sina barn. ABC står för alla barn i centrum.

För mer information eller för att anmäla er kontakta Anders Castor på socialtjänstens öppenvård 0503-353 34