Ledningsarbete i Blikstorp

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

4 september 2018

Trafik och stadsmiljö

Information från Gata-Park avdelningen om planerat ledningsarbete i Blikstorp.

Med start i september månad kommer ledningsarbete ske på Åkerivägen.

Arbetet kommer inledningsvis att starta vid banvallen för att sedan flytta över till korsningen Åkerivägen- Mjölnarvägen och vidare söderut tillbaka ner mot banvallen. Byte av vatten, avlopp samt dagvatten kommer att utföras och vattenavstängningar kan komma att ske under kortare perioder.

Information om vattenavstängning sker till enskilda hushåll som blir utan vatten när det är aktuellt. Arbetet kommer normalt att utföras måndag till fredag mellan kl 07.00 till 16.00.

Vid avstängd gata kommer skyltning för omledning ske till alternativ väg.

Var vänlig gå inte innanför avspärrningar, det är för allas säkerhet!