Samråd om ny detaljplan för Rönnen 19 i Hjo stad

En planritning med ett leksakshus stående ovanpå

6 september 2018

Bygga, bo och miljö

Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Rönnen 19. Planområdet ligger utmed Falköpingsvägen, nordväst om kyrkogården.