Arbete längs Sveavägen under November-December

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Skylt för väg avstängd

5 november 2018

Trafik och stadsmiljö

Under senare delen av v. 45 kommer arbete med Sveavägen att påbörjas för att måndag v. 46 gå in i ett intensivare skede.

Gång och cykelvägen på gatan östra sida kommer få en ny beläggning och de slitna kullerstensrefugerna kommer att ersättas med nya. I samband med detta görs ett antal flytt av dagvattenbrunnar samt montering av nya belysningsstolpar. Omledning av genomfartstrafik kommer att ske via parallellgator.