Skolungdomar i Tibro, Hjo och Karlsborg får sommarlovskort till kollektivtrafiken

Busskur i svartvitt

15 maj 2018

Förskola och skola, Trafik och stadsmiljö

Skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet ges nu möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti). Korten kommer att delas ut på skolorna i god tid före sommarlovet. För gymnasieeleverna kommer korten för Hjo kommun att delas ut i receptionen på kommunhuset. För de elever som går på Fågelviksgymnasiet  kommer korten att delas ut på skolan. För elever i Karlsborgs kommun finns korten på biblioteket.

Den 26 april, kom beskedet att regeringen fattat beslut om den förordning som reglerar stödet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget.  Västra Götalandsregionen har sökt om det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen. Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev. I samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. Kommunerna kommer att ges möjlighet att dela ut sommarlovskorten fram till och med den sista juni. Därefter ska icke utkvitterade kort skickas tillbaka till Västtrafik.