Rödingens mötesplats

Kontakter

25 juni 2018

Stöd och omsorg

Detta händer på Rödingens mötesplats

Träffpunkt

Sommaruppehåll för Träffpunkterna till torsdag 30 augusti då hösten startar upp med partipaneldebatt, ett samarbete mellan Fritid/frivilligverksamheten, PRO samt SPF.