Tibro, Hjo och Karlsborg gör gemensam satsning mot vardagsrasism

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

3 juli 2018

Kommun och politik, Stöd och omsorg

Hjo, Tibro och Karlsborg har fått nästan 1,4 miljoner kronor från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för ett projekt mot vardagsrasism som kommer att starta under hösten.

Projektet ska bidra till att öka medvetenheten om vardagsrasism samt hur vi kan arbeta för att motverka och förebygga detta. Det kommer att bjudas på föreläsningar och andra aktiviteter för såväl personal som allmänheten. Kommunerna kommer arbeta i de egna organisationerna för att bland annat bredda kunskapen om vardagsrasism och hur man kan motverka det på olika sätt. Projektet kommer även arbeta för att få med företag och föreningslivet i arbetet.

Kampanjen kommer att genomföras våren 2019. Målet är att så många som möjligt i Hjo, Tibro och Karlsborg ska kunna ta del av satsningen. Förhoppningen är att det här ska kunna bidra till att minska utanförskapet och att göra samhället mer öppet.