Samverkan i Hökensåsområdet fortsätter!

3 december 2018

Kommun och politik, Kultur och fritid

Ambitionen är att de gemensamma satsningar som gjorts kring Hökensåsområdet fortsätter. Det blev det samstämmiga budskapet från det sista mötet inom ramen för projektet Outdoor Hökensås

Projektet Outdoor Hökensås avslutas vid årsskiftet. Målet med projektet har varit att kartlägga och analysera Hökensåsområdet ur ett besöksnäringsperspektiv med fokus på naturturism. 

Resultatet har blivit en digital och en fysisk karta riktad till besökare samt en analys som möjliggör fortsatt arbete.

Den 20 november hölls ett förankringsmöte, det sista inom ramen för projektet. På plats fanns projektledaren och arbetsgruppen för 

Outdoor Hökensås samt politiker och tjänstemän från Habo, Hjo, Mullsjö och Tidaholm. 

Projektledare Sofia Paldanius gick igenom projektets analys och möjligheterna för fortsatta samarbeten diskuterades.

Alla närvarande var överens om att projektet har varit lyckat och att det, från samtliga kommuner, finns en ambition att gemensamt arbeta vidare med Hökensåsområdet. 

Kommuncheferna i respektive kommun har nu fått i uppdrag att i samverkan med kommunalråd och turistansvariga ta fram förslag på samverkansform.

Kontakt: 

Sofia Paldanius
Projektledare Outdoor Hökensås
072-569 53 20
sofia.paldanius@hjo.se

 

Fotograf: Tobias Andersson.