Cresco Creare

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Cresco Creare - Växa & utvecklas, är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Cresco Creare vill motivera och stötta deltagare att närma sig arbete och/eller studier.

Är du intresserad av att delta i Cresco Creare?

I Cresco Creare utgår vi från din unika situation och kartlägger dina resurser och eventuella hinder för att närma dig arbete eller studier. Vi vill stötta dig i att lyfta fram saker som du är bra på och hitta sätt för dig att nå dina mål. Det kan handla om att komma till rätta med saker i vardagen för att få möjlighet att pröva en praktikplats eller att öva på situationer som känns svåra för att klara av att ta sig till ett möte eller en aktivitet.

Hur går det till?

Din handläggare bokar ett möte med vår samordnare. Ni kommer att kartlägga din situation och tillsammans komma överens om områden (såsom vardag, arbetsmarknad eller hälsa) att arbeta vidare med för att du så småningom ska kunna närma dig arbete eller studier. Ni gör tillsammans en plan och sätter mål och delmål utifrån dina förutsättningar. Du har regelbunden kontakt med din samordnare som finns med som ett stöd för att du ska kunna förflytta dig framåt mot arbete eller studier. Aktiviteter som kan bli aktuella för dig är t.ex. social träning, gruppaktiviteter eller praktikplatser.

Vem kan vara med?

Du som är arbetslös, mellan 19 - 64 år och är folkbokförd i Hjo kommun. 

Har du ersättning från Försäkringskassan eller får försörjningsstöd från socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är intresserad av Cresco Creare! 

Här kan du läsa mer om projektet

 

Cresco Creare är ett ESF projekt och ägs av Samordningsförbundet Skaraborg och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.