Arbetsförberedande åtgärder

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Alla våra kommuninvånare ska ges de bästa förutsättningar att komma vidare ut i egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag i Hjo
är att stödja kommuninvånare till en hållbar egen försörjning

Arbetsmarknadsenheten har som målsättning att ge kommuninvånare som kommer till oss de bästa förutsättningarna att komma vidare ut i en hållbar egen försörjning. Vårt arbets- och förhållningssätt vilar på en salutogen och hälsofrämjande grund med utgångspunkt i att arbete är en friskfaktor för individen, familjen och samhället. Vi lägger fokus på styrkor och resurser hos den enskilde för att stärka individen att komma närmare målet mot en egen försörjning.

Vägledningscentrum

Vägledningscentrum träffar du en arbetsmarknadshandläggare som tillsammans med dig kartlägger dina mål, behov och resurser. Därefter görs en individuell plan för hur du ska komma vidare mot en egen försörjning genom arbete eller studier. Vägledningscentrum är vägen in till våra arbetsmarknadsinsatser. De insatser som vi erbjuder på Vägledningscentrum är bland annat:

 • Vägledande och motiverande samtal
 • Matchning gentemot praktikplats och anställning
 • Arbetsträning
 • Kurs i CV skrivning
 • Kurs i personlig utveckling och förändringsprocesser enligt 7tjugo modellen
 • Vidareslussning till Arbetscentrum och vår prerehabverksamhet Promise Hjo

Telefontider: måndag till fredag mellan kl. 08:30 till 09:00

Arbetscentrum

Arbetscentrum arbetar arbetshandledare som coachar, stöttar och rustar individen för att komma vidare in på arbetsmarknaden. Vi har en bred verksamhet och vi erbjuder bland annat:

 • Verkstad
 • Snickeri
 • Måleri
 • Sömnad
 • Transport och flytt
 • Kök och servering
 • Naturvård
 • Språkträning
 • Fixartjänster

 

Ronald Mc Donald Hus i Lund hörde av sig och efterfrågade om vi kunde bygga liknande bensinpumpar som de sett på vår hemsida.