Svenskt näringslivs företagsklimat och kommunranking

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Sveriges bästa företagsklimat är en undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv.

 De definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Rangordnar alla Sveriges kommuner i en rankinglista.

Vårt mål är att stärka näringslivsklimatet i HJO

Hjo kommun placerade sig på plats 146 av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs kommunranking 2017 som släpptes den 26 september. Mätningen genomfördes i januari till februari. Det är kommunens näst bästa resultat över tid - men vi kan göra mycket mer - vårt mål är att stärka näringslivsklimatet.

Hjo kommun har under 2017 genomgått SKLs, Sveriges Kommuners och Landstings utbildning "Förenkla Helt Enkelt" i syfte att lära oss mer om företagens villkor och förutsättningar för att därefter kunna se förbättringsområden som kan förenkla för våra företag. Hjo kommuns ledningsgrupp har fattat beslut om att varje verksamhet ska leverera förbättringsförslag som ska stämmas av med kommunstyrelsen och därefter ut till företagen på remiss i november. Den 12 januari kl 08.00 arrangeras ett Frukostmöte på Kulturkvarteret där förenklingsförslag och remissvar presenteras. Arbetet ska bidra till en viktig pusselbit i framtagandet av Hjo Näringslivsstrategi som ska vara klar senast våren 2019.