Förenkla helt enkelt

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vi vill stärka näringslivsklimatet TILLSAMMANS med Hjo Näringsliv! Vi vill förenkla och förbättra kontakterna med vårt näringsliv. Det ska vara enkelt att driva företag i Hjo. Vi vill skapa kännedom om varandra, bygga lokal stolthet och TILLSAMMANS bygga ett starkt och attraktivt platsvarumärke genom att marknadsföra Hjo Näringsliv tillsammans med Hjo kommun.

Lokala företagare har fått i en enkät svara på vilka områden som de tycker är viktiga när det gäller näringslivsutveckling i Hjo. Svaren kommer att ligga till grund för en ny näringslivsstrategi.  

Enkätens bakgrund kommer från att politiker och tjänstemän på Hjo kommun som har kontakter med näringslivet gick utbildningen Förenkla helt enkelt under 2017. Där fick de lära sig om näringslivets förutsättningar.

-Syftet var att få förbättrad insikt i företagarnas vardag och förutsättningar, säger näringslivschefen Kristina Mustajärvi.

Kommunens olika verksamheter har efter utbildningen tagit fram förslag på åtgärder som kan förenkla för företagen i kommunen.

En del av förslagen fanns med på en enkät som kommunen sammanställde nyligen. I den fick företagare själva tycka till om vad som är viktigt när det kommer till hur kommunen ska utveckla företagsklimatet i Hjo.

Enkäten låg ute i början av januari där 15 förenklingsåtgärder fanns att bedöma.

Resultatet från de 41 företagare som deltog i enkäten fullt ut visar att de medverkande tyckte att 14 av förenklingsåtgärderna som fanns i enkäten var av stor vikt för företagsklimatets utveckling.

-Det är glädjande att företagarna tycker att de områden som vi tagit upp i enkäten är viktiga, säger Kristina.

Några exempel var att tydlig information ska finnas på Hjo kommuns hemsida gällande aktuella upphandlingar, kommunen ska tillsammans med näringslivet stärka platsvarumärket I love Hjo och kommunen ska vara bättre på att kommunicera före, under och efter större aktiviteter och arbeten som berör näringslivet och medborgarna.

-En åtgärd som rankades högt och som jag personligen tyckte var positiv var att utveckla en studie- och yrkesvägledningsplan tillsammans med näringslivet och att skapa näringslivskontakter med elever.

Svaren kommer inom den närmaste tiden kommer att analyseras vidare och ligger till grund för en näringslivsstrategi mellan lokala företag och Hjo kommun. Våren 2019 är tanken att den kommer att vara färdig.

Ett dialogmöte kommer att hållas i april där svaren kommer att presenteras och fortsatta möten mellan kommun och företag fortsätter under 2018.

-Vi på kommunen vill vara med och driva tillväxten här. Ska Hjo bli en attraktiv plats att bo och driva företag på så måste vi stärka den lokala kännedomen och öka stoltheten om Hjos näringsliv.