DUA - Delegationen för Unga till Arbete

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Grupp av ungdomar/vuxna

Saknar du gymnasiebetyg och är mellan 20 och 24 år? Nu har du möjlighet att studera samtidigt som du arbetar eller har praktik.

I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Delegationen har namnet: Delegationen för unga till arbete (DUA).

Den ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Detta för att  tillsammans arbeta med att försöka minska ungdomsarbetslösheten.

DUA ska verka för att skapa förutsättningar för att få till stånd varaktig och framgångsrik verksamhet för ungas etablering på arbetsmarknaden.

En del av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i detta är Utbildningskontrakt.

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på KOMVUX eller på folkhögskolan. Du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid.

Vill du kontakta arbetsmarknadshandläggaren (se kontakt ovan)
är telefontiden:
Vardagar, utom onsdag, mellan kl. 08:30 och 09:00.