Handelsutveckling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Tillsammans skall vi arbeta för en positiv handelsutveckling och ett levande centrum.

Tillsammans med handel, restauranger och fastighetsägare kommunicera och synliggöra det utbud och möjligheter som finns för att lyfta centrum och den lokala handeln. Arbeta för att bibehålla och stärka den lokala handeln som mäts genom det handelsindex som presenteras i augusti varje år. Aktivt arbeta tillsammans med fastighetsägare för att fylla och hitta rätt verksamhet till lokaler lämpliga för handel och därigenom stärka ett attraktivt utbud. Förmedla kontakter med Nyföretagarcentrum när det gäller nya entreprenörer och verksamheter.