Arbetsförberedande åtgärder

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Vi ser alla kommunens invånare som en resurs och en gemensam angelägenhet att värna om.

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppdrag i Hjo
är att stödja kommuninvånare på vägen till arbete

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag i Hjo är att stödja kommuninvånare på vägen till arbete. Arbetsmarknadsenheten sätter deltagarna i främsta rummet och har som mål att bemöta varje individ med respekt och i varje möte arbeta på ett lösningsfokuserat arbetssätt, det vill säga se möjligheter och inte hinder.  Arbetsmarknadsenhetens mål är att särskilt verka för att möjliggöra för ungdomar i Hjo kommun att närma sig arbetsmarknaden.

Motivation och styrka

När du är hos oss på Arbetsmarknadsenheten har du möjlighet att vara i någon av våra verksamheter. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på din kompetens och bakgrund. Syftet och tanken med placeringen hos oss är att du ska känna motivation och stärkas till att gå vidare i din process till ett jobb eller mot ett annat individuellt mål.

AME jobbar för att vara en part att räkna med när arbetsgivare behöver nyanställa personal. Vi samverkar med andra kommuner i Skaraborg och ser till att vi representeras på möten eller forum där kunskap kring arbetsmarknadsfrågor och utveckling av verksamheten sprids.

Vi representeras även vid tillfällen då kommunen möter näringslivet; som vid näringslivsfrukost, mässor och vid den årliga näringslivsgalan.

Ronald Mc Donald Hus i Lund hörde av sig och efterfrågade om vi kunde bygga liknande bensinpumpar som de sett på vår hemsida.