Hitta din väg till arbete och studier

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hur ser din situation ut? Det finns olika möjligheter och vägar fram till ett arbete eller studier.

Jag är arbetssökande

  • Anmäl dig först till Arbetsförmedlingen
  • Via din handläggare får du sedan kontakt med Arbetsmarknadsenheten (AME) i din kommun. Vi på AME samarbetar med Arbetsförmedlingen och kan på olika sätt hjälpa till och vara ett stöd.
  • Du som är mellan 16 och 24 år kan genom Ung Arena 9.0 få hjälp i din väg till studier och arbete.

Jag är sjukskriven och behöver en rehabiliterande åtgärd för att komma tillbaka till arbetslivet.

  • Du kan via din läkare eller din kontakt på Försäkringskassan få en plats hos oss på AME. I Arbetsmarknadsenhetens verksamheter och projekt får du tillgång till arbetsträning, kartläggning av din arbetsförmåga och rehabilitering för att du ska kunna komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden. Du kan även få möjlighet till en praktikplats inom kommunen eller en extern arbetsplats.

Jag saknar gymnasiebetyg

  • Då kanske ett utbildningskontrakt är något för dig. Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, Arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet, KOMVUX eller folkhögskola. Det som är bra är att du kan kombinera studierna med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 

Jag får Försörjningsstöd

  • Även du som får försörjningsstöd har möjlighet att medverka på Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter.  Kontakta din handläggare på Socialkontoret!

Kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten så berättar vi mer. 

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Skövde-Hjotiborg och vi hoppas att med gemensamma krafter har du inom kort kommit ut på arbetsmarknaden igen! Kanske börjar du att studera ...

Ansökningsblankett för anvisande myndighet finner ni
på sidan om DUA i form av en PDF, En väg in.

Saknar du gymnasiebetyg och är mellan 20 och 24 år? Nu har du möjlighet att studera samtidigt som du arbetar eller har praktik.

Ung Arena hjälper ungdomar ut i arbete eller studier. Här knyts kontakter där de får hjälp på vägen, bland annat med hjälp av en mentor.