Anmälningsavgiften för Kulturskolan

Telefon
0503-35000

Besöksadress
Skolgatan 10

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Anmälningsavgiften fastställs av kommunstyrelsen och förändringar av avgiftens storlek kan ske.

Anmälningsavgiften för barn och ungdom är 575 kr / termin och ämne.

  • Orkester/ensemble/kör - 300 kr / termin (avgiftsfritt för instrumental-/sångelever)
  • Ämneskurs för vuxenelev - 2500 kr / termin (från 19 år)
  • Ämneskurs för studerande - 1000 kr / termin (från 19 år)
  • Orkester/ensemble/kör; vuxenelev - 400 kr / termin
  • Dans - 1 klass/vecka 575 kr / termin. Vid extra kurs 400 kr / klass och termin
  • Kulmix - 300 kr / termin
  • Musikal - 300 kr / termin

Hjo Kulturskola tillämpar något vi kallar syskonrabatt, det vill säga från och med 3:e barnet (syskonet) är ämneskursen avgiftsfri.

Första lektionen är gratis. Därefter fakturerar vi ut anmälningsavgiften. Avgiften fortlöper tills platsen sägs upp.

Alla elever erbjuds minst 24 st lärarledda tillfällen per helt läsår, räknat från läsårsstart. Som lärarlett tillfälle räknas lektion och konsert.

Intagning sker löpande under terminens gång förutsatt att det passar med pågående verksamhet.