Våra kurser

Spela instrumet

Att kunna spela är något man kan göra och har nöje av hela livet och det är aldrig för sent att börja.

Musikalgrupp

Genom teater utvecklas fantasi och kommunikationsförmåga.

Orkester och ensembler

Kulturskolan har en stor orkester- och ensembleverksamhet.

Sång och kör

Hos oss har alla barn och ungdomar rösträtt!

Dans

Dans

Musik-och ljudproduktion, film & foto

Lär dig arbeta med musik-och ljudproduktion, film och foto.