Britt-Marie Sjöberg

Britt-Marie Sjöberg

Kommunstyrelsens 1:e vice ordf Centerpartiet
0709 32 83 52 britt-marie.sjoberg@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande allmänna utskottet, ersättare pensionärsrådet, ledamot idrottsrådet, ledamot direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ersättare direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg, ledamot förbundsfullmäktige Skaraborgs kommunalförbund, ersättare Kollektivtrafiknämnden.