Bodil Hedin

Bodil Hedin

Socialdemokraterna
0706 84 37 33 bodil.hedin@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot allmänna utskottet, ersättare omvårdnadsutskottet, ersättare överförmyndare, ersättare konst- och kulturrådet, ersättare direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ersättare i direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg, ersättare förbundsfullmäktige Skaraborgs kommunalförbund, ersättare Kollektivtrafiknämnden.