Resultat och uppföljning av visionen och målen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Är vi på väg att nå visionen? Tar vi steg i rätt riktning? Vilka resultat uppnår kommunen i sitt arbete med att uppnå prioriterade mål. Detta kan du läsa mer om här.

För att kunna följa upp om vi är på väg i riktning mot visionen har kommunfullmäktige fastställt ca 20 prioriterade mål. Varje mål är knutet till en indikator som ska hjälpa oss att se om vi når resultat på det området. I slutet av varje år sammanställer förvaltningen hur man har arbetat under det gångna året för att uppnå målen och vilka resultat som uppnåtts. Detta kan du läsa mer om i årsredovisningen. 

I årsredovisningen för 2018 redovisas vilka resultat som kommunen uppnått i sitt arbete med de prioriterade målen.