Boende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av Hjo kommuns vision och utvecklingsområden. Bild på Hjo.

Lätt och gott att leva.

Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamhetersom riktar sig till barn och unga.

En första känsla av Hjo

Här ser vi vår lokala keramiker Gunilla Sander, och hennes kärleksförklaring till Hjo.

Hjo Kommun är belägen alldeles intill Vätterns strand i det Skaraborgska kulturlandskapet.

Prioriterade mål för utvecklingsområdet Boende

Kommunfullmäktige har identifierat följande nyckelfaktorer för att följa upp om Hjo kommun är på väg att lyckas med utvecklingsområdet Boende.

Mål 1: Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt.
Mål 2: Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik i Hjo kommun. Hjo kommun fokuserar särskilt på att upprätthålla god kollektivtrafik till Skövde.
Mål 3: Hjoborna ska känna sig trygga med att här erbjuds vård och omsorg samt socialt stöd av god kvalitet i livets olika faser.
Mål 4: Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i bredbandsstrategi för Sverige.
Mål 5: Eleverna i Hjo kommun ska nå ökade kunskapsresultat tack vare en skola präglad av lustfyllt lärande, studiero och trygghet.
Mål 6: Hjo kommun stödjer varje individ, utifrån dennes unika resurser, på vägen till en egen försörjning och ett eget arbete eller studier.
Mål 7: Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun.