Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Globala målen - Genomförande och partnerskap

Mål 17 fokuserar på själva genomförandet av agendan. Det handlar om att bistå utvecklingsländerna i form av ekonomiska resurser, kapacitetsuppbyggnad och tillgång till ny och miljövänlig teknik. Delmålen handlar också om rättvis handel, ökat kunskapsutbyte mellan länder, systemfrågor och partnerskap. De utvecklade länderna ska genomföra sina åtaganden vad gäller utvecklingsbistånd. Målet handlar också om att fördubbla de minst utvecklade ländernas export till 2030. För att uppnå mål 17 krävs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och civilsamhället.

Sverige och Hjo

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Sverige är ett av få länder där över 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) avsätts till utvecklingsbistånd. 2018 avsattes 1 procent av BNI. Vi har en lång tradition av nationell och internationell samverkan och ett starkt civilsamhälle.

Kommuner är viktiga aktörer för att uppnå hållbar utveckling och demokratiutveckling på lokal nivå såväl i Sverige som i andra länder genom samarbeten och partnerskap. Många kommuner är engagerade i internationella samarbeten som bidrar till demokratisk utveckling och stärkt kapacitet på lokal och regional nivå i andra länder. Hjo har inget pågående internationellt samarbete. Däremot har Hjo varit medlem i Fairtrade Sverige. Sedan 2020 är vi inte längre medlemmar i föreningen, men målsättningen är ändå att främja en etisk och miljömässig konsumtion av varor från utvecklingsländer. Kommunen har en målsättning om att främja lokalproducerat, men i alla de fall där vi handlar produkter från utvecklingsländer (kakao, kaffe, bananer mm.), så är det viktigt att säkerställa att vi bidrar till det globala partnerskapet för hållbar utveckling till exempel genom att ställa etiska krav, exempelvis genom Fairtrade-märkningen.

Samband med andra mål

Global samverkan och genomförandets principer omfattar alla övriga mål. Mål 17 är en förutsättning för alla andra mål.

Tillbaka till mål 1: Ingen fattigdom