Olikheter i fokus på Hammarns förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

På Hammarns förskola har man valt att arbeta med projektet ”Hjo have a dream” utifrån syftet att synliggöra människors olikheter. Man arbetar för att barnen ska utvecklas till solidariska medmänniskor.

I arbetet har man utgått från fem kategorier som man har fördjupat arbetet kring. Dessa är jämställdhet, yttrandefrihet och transparens, mod och medmänsklighet, barns rättigheter samt miljö.

Utifrån kategorierna har vi arbetat med bilder som berört ämnena. Vi har analyserat, reflekterat och fördjupat oss i nya ord, tankar och funderingar, berättar pedagogerna.

Olikheter

Just olikheter är något som barnen själva uppmärksammat och hittat exempel på i sin vardag.

Under en promenad i skogen visade barnen intresse för sniglar vilket ledde till diskussioner som ”titta, de ser olika ut precis som vi människor!”. Utifrån detta kommer vi arbeta vidare med ett minitema kring sniglar och just fokusera på att de ser olika ut. En del är långa, andra korta. Vissa är ljusa, mörka, randiga, har hus på ryggen och så vidare, berättar pedagogerna.

Mångfald och olikheter berörs även genom flera olika bilder i utställningen. Bilderna används för att utmana och utöka barnens tankar och synsätt. 

Litteratur

Man har också tagit hjälp av litteratur för att lyfta de olika ämnena. Böckerna kopplas sedan till de olika bilderna i utställningen. Böckerna kan handla om identitet, trygghet och självkänsla.

Vi vill att alla barn ska känna till sina rättigheter men även sina skyldigheter. Vi vill stärka dem i deras identitet så att de ska känna sig trygga i vilka de är utifrån deras egen bakgrund, säger pedagogerna.