Månadens drömmare på Korsberga skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

På Korsberga skola arbetar man med ”månadens drömmare”. Det innebär att de fördjupar sig i en av bilderna från utställningen ”We have a dream” – en drömmare – per månad.

Först ut var astronauten Mirjana Krisanovic. Hon följdes sedan av Jan Eliasson och Astrid Lindgren. Vårterminen har inletts med fotbollsspelaren Marta Da Silva. Utifrån dessa drömmare har vi diskuterat och funderat kring deras liv och hur vi kan koppla dem till vår egen vardag och våra drömmar, berättar lärarna.

Litteratur får stort utrymme

Alla årskurser har arbetat med litteratur för att få igång tankarna kring drömmar. Under läsveckan i höstas fokuserade hela skolan på texter av Astrid Lindgren, som då var månadens drömmare. Detta arbete har sedan utvecklats på olika sätt beroende på elevernas ålder och intressen. 

I klassen 4-6 har vi läst dröminspirerande litteratur på högläsningen som ”Borgen i fjärran” av Maj Bylock och ”Mitt storslagna liv” av Jenny Jägerfeld. Sedan har vi haft diskussioner om drömmar – vad är en dröm och vad kan man drömma om, berättar lärarna. 

Brev till drömmare

Klassen Månen som består av elever från förskoleklass och årskurs har skrivit brev till Mirjana Krisanovic. Det mynnade ut i en mailväxling med astronauten och eleverna skickade även ett egenpärlat drömarmband till henne. I samband med att Mirjana Krisanovic var Månadens drömmare funderade klassen även över hur det är att leva med en funktionsnedsättning med särskilt fokus på hur det är att vara blind. 

När Jan Eliasson var Månadens drömmare pratade vi om FN och vad de arbetar med. Vi pratade också om barns rättigheter och vikten av rent vatten till alla. Detta var Jans önskan till sin 80-års dag! Nu med Marta som Månadens drömmare kommer vi i F-1 arbeta med jämställdhet och introducera de globala hållbarhetsmålen för eleverna och då särskilt mål nummer fem som är jämställdhet med utgångspunkt i att Marta månar om att alla flickor ska få utöva idrott, berättar lärarna.

Tidskapslar

Nästa steg i klassen 2-3:an är att djupdyka i elevernas egna drömmar och både rita och skriva om detta. 

Vi kommer bland annat att utgå från en 20 år gammal tidning för att se vad som hände då för att sedan reflektera vidare över det som händer kring oss nu och blicka 20 år framåt i tiden.

Under hösten öppnades också en 20 år gammal tidskapsel på skolan. Hela skolan var delaktiga i öppnandet av lådan som hade arkiverats här och man hade även bjudit in några av de elever som då var med och packade lådan. 

Kanske blir det en ny låda packad i år?