Drömgården i fokus på Björkdungens förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Vägg med text och blå bakgrund

På Björkdungens förskola har arbetet med projektet Hjo have a dream blivit att skapa ”Vår drömgård”

Utställningen ” We have a dream” har inspirerat pedagogerna och barnen att drömma om hur deras delvis nya utemiljö skulle kunna bli då de befinner sig mitt i en byggprocess av den ”nya” förskolan i Korsberga.

Vi vill att barnens drömmar, tankar och idéer ska hjälpa oss att få en gård med hållbara material där barnens kreativitet, samspel, utforskande, nyfikenhet och trygghet ska bidra till att utemiljön blir lika självklar som innemiljön, berättar pedagagerna.

Att drömma

Vi har vid flera tillfällen samtalat med barnen i grupp kring begreppet ”att drömma” för att få en djupare förståelse för dess innebörd, berättar pedagogerna.

De har bland annat intervjuat barnen runt drömmar och önskningar om vad de vill ha och kunna göra på förskolegården, tittat på inspirationsbilder från andra gårdar och läst boken ”Ute på förskolan Ärtan”. 

Vi har också försökt att lyssna in och se vad de gör, gillar och pratar om för att få en förståelse för vad de vill ha och sedan gjort ett kollage av barnens drömmar, säger pedagogerna.

Tanken är att projektet ska mynna ut i att de tillsammans gör en modell av Björkdungens drömgård.