Agenda 2030-barns delaktighet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Exempel på skolarbeten och teckningar inom utställningen We have a dream

Under 2020 inledde Hjo kommun ett långsiktigt arbete kring frågor som hållbarhet, mänskliga rättigheter och barns delaktighet.

Alla elever gavs möjlighet att ta del av utställningen "We have a dream". Som en del av utställningen finns ett interaktivt Dream Room där barnen kan ta del av personliga berättelser från de som medverkar i utställningen. Till utställningen hör också en bok med reflektioner och frågor kring ämnen som mänskliga rättigheter, miljö, jämställdhet osv. Detta är ett led i Hjo kommuns arbete med att knyta an till de globala målen, Agenda 2030.

För att skapa delaktighet från barnen är det viktigt att vara lyhörda för hur barnen ska bearbeta utställningen. Detta kan se olika ut i olika åldrar och på olika enheter. Pedagoger och barn kommer hitta olika sätt att fördjupa sin förståelse för mänskliga rättigheter, medmänsklighet och en hållbar värld. Arbetet avslutades med en egen utställning sommaren 2021 där eleverna fick ge uttryck för sina egna individuella framtidsdrömmar om en socialt och miljömässigt hållbar planet.  Förhoppningen var att utställningen ska utgöra inspiration för att göra eleverna till medskapare, att göra sin egen röst hörd. 

 • Utställningsbilder

  Olikheter i fokus på Hammarns förskola

  På Hammarns förskola har man valt att arbeta med projektet ”Hjo have a dream” utifrån syftet att synliggöra människors olikheter. Man arbetar för att barnen ska utvecklas till solidariska medmänniskor.

 • Vägg med text och bilder

  Framtid och bra kompisar på Fågelbo

  På förskolan Fågelbo i Fågelås har man låtit arbetet med ”We have a dream” gå i två riktningar. Dels att förstå vad framtid innebär men också hur man är en bra kompis.

 • Text och svartvit bild från utställning

  Månadens drömmare på Korsberga skola

  På Korsberga skola arbetar man med ”månadens drömmare”. Det innebär att de fördjupar sig i en av bilderna från utställningen ”We have a dream” – en drömmare – per månad.

 • Vägg med text och blå bakgrund

  Drömgården i fokus på Björkdungens förskola

  På Björkdungens förskola har arbetet med projektet Hjo have a dream blivit att skapa ”Vår drömgård”

 • Två barn tittar på bilden av Paul Rusesabagina som håller händerna för ansiktet.

  Känslor och värdegrund i fokus när barnen får styra på Skogshyddans förskola

  På Skogshyddans förskola har arbetet med projektet ”Hjo have a dream” blivit inriktat på olika känslor och värdegrundsfrågor. Alla tre avdelningarna inledde arbetet med att besöka utställningen tillsammans med barnen. Efteråt har man valt att arbeta vidare utifrån hur barnen reagerade och det som fastnade hos dem.

 • En teckning av Pippi med olika drömmar runt om, till exempel "Dega på golvet", "Hälsa på pappa", "Inte vara själv".

  Framtiden i fokus på Orrelyckans förskola

  På Orrelyckans förskola har arbetet med ”Hjo have a dream” riktats mot framtiden och särskilt på barnens egna drömmar. Arbetet har grundat sig i barnens reflektioner kring utställningen ”We have a dream” som visades i Hjo under sommaren och hösten.

 • Bild på Greta Thunberg från utställningen We have a dream utanför Knäpplans förskola. Fem barn i reflexvästar tittar på bilden.

  Naturen, känslor och barns delaktighet i fokus på Knäpplan

  Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Knäpplans förskola har man valt att fokusera på naturen, känslor och barns delaktighet.

 • Barnteckning av hästar och stall. Drömyrke hästskötare.

  Skutan fokuserar på drömmar

  Arbetet med ”Hjo have a dream” fortsätter runt om på kommunens skolor och förskolor. Tanken är att det ska mynna ut i en gemensam utställning under våren. På Skutan har förskoleklasserna arbetat med olika typer av drömmar.

 • Teckning

  The ”Bok” of dreams – We have a dream på Guldkroksskolan, årskurs 4-6

  Arbetet med We have a dream på kommunens skolor fortsätter. Här kan du läsa mer om hur årskurs 4-6, Boken, på Guldkroksskolan arbetar med projektet.

 • We have a dream på Hammarnskolan

  Nu har We have a dream utställningen flyttats ut till kommunens skolor och förskolor. Hammarnskolan är en av skolorna som arbetar aktivt med värdegrundsarbete och med We have a dream som projekt. De starka intrycken från We have a dream bearbetas och barnen får en chans att genom både text, skrift och samtal uttrycka sina egna drömmar om framtiden.