Agenda 2030 – vad är det?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen.

Agenda 2030 i Sverige

Sveriges regering vill att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. En handlingsplan för 2018-2020 fastställdes den 14 juni 2018. Den lyfter fram följande sex tvärsektoriella fokusområden:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara samhällen
  • En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
  • Hållbar och hälsosam livsmedelskedja
  • Stärkt kunskap och innovation

Globala utmaningar är också lokala. Det är här i kommunen som det sker och kommunerna samt andra lokala aktörer har en nyckelroll i arbetet. Mycket görs redan. Nästan allt det som en kommun arbetar med syftar till att bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Men Agenda 2030 är också ett arbetssätt, där det betonas att alla målen hör samman och påverkar varandra.