Visionsveckan 2022 – Tankar om framtidens Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunanställda och invånare samtalar på torget

Hjo har en vision: ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. Den använder vi för att utveckla vår kommun till en så bra plats som möjligt. Nu är det dags att uppdatera visionen, eftersom mycket har hänt på de nio år som har gått sedan den skrevs. I dag vet vi till exempel hur viktigt det är att utvecklas på ett hållbart sätt.

Under Visionsveckan den 2-6 maj besökte representanter från Hjo kommun Grevbäck, Gate, Korsberga och Hjo tätort. Vi samtalade med medborgare och fick era kloka tankar kring Hjos framtid.

Samtalen utgick från följande frågor:

 • Vad är viktigt för att Hjo ska utvecklas hållbart?
 • Vad är viktigt för att Hjo ska vara en bra plats att leva och verka på?
 • Vilka utmaningar och möjligheter har vi?

Det här tänker Hjoborna om framtidens Hjo

En sammanställning av teman och tankar som Hjoborna tog upp under Visionsveckan finns på Kulturkvarteret den 11-27 maj. Där presenteras följande punkter:

Skola och utbildning

 • Tidiga insatser till barn med särskilda behov
 • Mer pengar till skolan
 • Mer lekutrustning på Fågelås skola
 • Mer personal, t.ex. specialpedagoger och vikarier
 • Större samverkan med Hjo Folkhögskola

Infrastruktur och trafik

 • Kommunalt vatten och avlopp i Grevbäck
 • Minska biltrafik på och runt torget
 • Bättre kollektivtrafik
 • Fler vägskyltar
 • Utveckla gång- och cykelvägarna
 • Sänkt hastighet

Attraktiva Hjo

 • Större kultur- och fritidsutbud
 • Sommargata i centrala Hjo
 • Mer för barn och unga att göra
 • Fler boenden av olika slag
 • Utveckla hamnen och utnyttja Vätterns möjligheter
 • Händelser året runt

Delaktighet och inflytande

 • Utnyttja den lilla kommunens möjligheter
 • Inflytande över sin arbetssituation
 • Kommunen som möjliggörare
 • Mer dialog mellan invånare och kommunen
 • Engagemang från många olika håll
 • Öka barn och ungas delaktighet och inflytande

Miljö och klimat

 • Underlätta för medborgare att värna om miljön:öka kunskapen och göra det miljövänliga enkelt
 • Bättre återvinningsmöjligheter
 • Främja biologisk mångfald och pollinering: fler våtmarker och vårblommande träd
 • Biogasanläggning
 • Skydda Vättern

Varmt tack för alla kloka tankar och inspel!

Nu kommer Hjo kommun arbeta vidare med att uppdatera visionen utifrån era tankar och idéer. I slutet av maj kommer vi att publicera en mer utförlig sammanställning av alla tankar som kom in under Visionsveckan.  

Varför behöver vi en uppdaterad vision?

Hjos nuvarande vision “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” blev klar år 2013. Då hade vi fått in över 2 000 tankar från er Hjobor, som vi bakade in i visionen. Sedan dess har vi som bor och verkar här utvecklat Hjo till en bättre plats att bo på och ett roligare ställe att besöka. Här är bara några exempel på satsningar som har utgått från visionen:

 • Hjo hamn och Stora Torget
 • skatepark och utomhusgym
 • utbyggnad av Korsbergaskolan och nya Estrid Ericsonskolan
 • utveckling av Strandpromenaden och Stadsparken.

I dag vet vi att vår lokala utveckling hänger ihop med resten av världen. Därför behöver vi uppdatera visionen och tänka till kring hur Hjo kan fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt.

Barns delaktighet

Samtliga skolor har inför projektet att uppdatera visionen arbetat med värdegrundsarbete utifrån utställningen We have a dream.

Barnens röster har också kommit fram med hjälp av enkäten Lokal Ungdomspolitisk uppföljning som alla högstadielever har fått besvara under skoltid. Utifrån resultatet har också fördjupade samtal i fokusgrupper genomförts.