Hjobornas tankar om framtiden i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kor i solnedgång på en åker

Cirka 240 Hjobor har tagit chansen att uttrycka sin mening om hur Hjo ska utvecklas i framtiden. Nu tar vi med oss de tankarna när vi uppdaterar Hjos vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo.

I början av år 2020 började Hjo kommun arbetet med att uppdatera kommunens vision och mål. Uppdateringen skulle utgå från medborgarnas tankar och ta hänsyn till Agenda 2030, Barnkonventionen och Parisavtalet. På grund av covid-19-pandemin fick arbetet pausas, men återupptogs under våren 2022 och avslutades med en visionsvecka den 2-6 maj.

Medborgarna har kunnat dela sina tankar i bland annat enkäter och under träffar på plats i kransorterna och tätorten. Här sammanfattar vi i stora drag vad som har sagts. En längre sammanfattning finns i rapporten ”Inspel till uppdaterad vision”.

Styrkor och möjligheter

Många Hjobor uppskattar den välbevarade trästaden, hamnen och närheten till vatten och grönområden. Att Hjo är en liten stad lyfts fram som en fördel; det är tryggt, genuint och nära till allt. Människor är trevliga mot varandra. Trots att vi är en liten stad har vi ett bra utbud av aktiviteter, restauranger och kultur.

Viktiga saker att satsa på

Två områden som många tycker är viktiga att satsa på i kommunen är den kommunala servicen med bra skolor och äldreomsorg, samt klimat och miljö.

Skolan ska vara av hög kvalité, likvärdig och trygg. En utmaning är att få samtliga elever att gå ut nian med godkända betyg.

Det ska vara enkelt att välja ”rätt” ur miljösynpunkt. Främja cykel och gång genom fler och bättre gång- och cykelvägar.  

Konkreta förslag

Här är några konkreta förslag från Hjoborna. Det finns en fullständig lista i rapporten.

  • Extra stöttning till elever som behöver det mer, satsa på elevhälsan.
  • Använda lokalproducerade livsmedel inom kommunal måltidsverksamhet.
  • Öka kontinuiteten i hemvården.
  • Anvisat ställe/lokal för unga med A-traktorer att hänga.
  • Fler lägenheter, gärna bostadsrätter.

Vad händer nu?

Under sommaren och hösten kommer Hjo kommun att arbeta fram en uppdaterad vision. I november ska kommunfullmäktige ta beslut om nästa budget för kommunen och då ska den uppdaterade visionen och kommunens nya mål vara klara och ha röstats igenom av kommunfullmäktige. Visionen och målen kommer därefter att staka ut riktningen framåt för alla kommunens verksamheter.

Varför behöver vi en uppdaterad vision?

Hjos nuvarande vision “Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” blev klar år 2013. Då hade vi fått in över 2 000 tankar från er Hjobor, som vi bakade in i visionen. Sedan dess har vi som bor och verkar här utvecklat Hjo till en bättre plats att bo på och ett roligare ställe att besöka. Här är bara några exempel på satsningar som har utgått från visionen:

  • Hjo hamn och Stora Torget
  • skatepark och utomhusgym
  • utbyggnad av Korsbergaskolan och nya Estrid Ericsonskolan
  • utveckling av Strandpromenaden och Stadsparken.

I dag vet vi att vår lokala utveckling hänger ihop med resten av världen. Därför behöver vi uppdatera visionen och tänka till kring hur Hjo kan fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt.