Polisens och kommunens medborgarlöfte

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

Vårt löfte till invånarna i Hjo 2017

Under 2017 kommer polisen och  Hjo kommun att fokusera på trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön.

Det här vill vi uppnå

Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön.

Våra aktiviteter

  • Att genomföra minst 10 stycken trafikkontroller med fokus på a-traktorer, hastighets- och nykterhetskontroller samt trafikfarliga beteenden. (Polisen)
  • Att aktivt jobba med åtgärder som leder till en bättre trafiksituation, trafikinformation riktad till barn, ungdomar och föräldrar.  (Kommunen)
  • Att aktivt jobba med åtgärder som förbättrar trafiksituationen runt skolorna. Åtgärderna kan både avse den fysiska miljön samt arbeta med beteenden. (Kommunen)