Brottsförebyggande rådet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Syftet med brottsförebyggande rådet är att det ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen samt polisen och andra aktörer i samhället.

Rådets uppgifter är att följa brottsligheten i kommunen och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet ansvarar för att alla inblandade vet vad som görs och har den kunskap som behövs för att rätt insatser ska prioriteras.

Rådet samordnar också kommunens förebyggande arbete mot klotter och annan skadegörelse.

Lokala BRÅ ingår förste vice ordförande i kommunstyrelsen, en socialsekreterare, fastighetsingenjör och näringslivssamordnare; vidare ingår representanter för närpolisområdet, samt från lokala folkhälsoen­heten och repre­sentant från privata fastighetsägarna.