Företagshjälp med Nyföretagarcentrum i Hjo

Telefon
0703 94 80 41

Besöksadress
Hamngatan 8
544 30 Hjo

Postadress
Hamngatan 8
544 30 Hjo

Såväl nystartad som etablerad företagare är välkommen att höra av sig för diskussion och rådgivning hos NyföretagarCentrum i Hjo under Coronakrisen. Kommunalförbundet Skaraborg har gett NyföretagarCentrum i Hjo ett utökat uppdrag för att finnas tillgänglig för rådgivning.

Verktyg under Coronakrisen

Utdrag från www.verksamt.se, Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma portal för företagare.

 • Gå in på SKVs e-tjänst och sänk din preliminärskatt. Eftersom 2020 troligen blir ett sämre år kommer din slutliga skatt antagligen inte bli lika hög som du tidigare beräknat. SKV prioriterar handläggningen. Gäller såväl AB som EF.

  Länk till SKVs e-tjänst

  • Omvandla 100% av ditt överskott från 2019 till periodiseringsfond, så att du kan täcka upp en eventuell förlust 2020 med denna. Då får du tillbaka din preliminärskatt från 2019.

  • Upp till 1 000 000 kr.
  • Gäller hela 2020.

  • 28,97% ersätts med  10,21% + 2/3 av övriga avgifter vilket motsvarar ca 22,5%, totalt under hela 2020.

  • Träder i kraft 6 april.
  • Gäller perioden 1 mars - 30 juni

  • 31,42% ersätts med 10,21%.

  • Gäller månadslöner upp till 25 000 kr

  • ...och upp till 30 anställda.

  • Träder i kraft 6 april.

  • Gäller för löneutbetalnignar i såväl AB som EF.
  • Ansök om senare inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Ansökan behandlas snabbast om den sker digitalt på “Mina sidor”. Öppnar 30 mars.

  • Anstånd upp till ett år.

  • Gäller från 7 april.

  • Du får betala 1,25% årlig ränta och 3,6% årlig anståndsavgift.

  • Begränsat “företrädaransvar” vid konkurs i AB om obetalda skatter omfattas om lagen om anstånd.
  • Permittera 20, 40 eller 60%. Staten betalar stora delar av kostnaden.

  • Om du inte har kollektivavtal ska minst 70% av de anställda godkänna sänkningen.

  • Alla går ned i arbetstid lika mycket.

  • Träder i kraft 7 april men gäller från 16 mars.
 • Enligt gällande lagstiftning.

  • Förslag: 70% statlig lånegaranti vid bankers utlåning till livskraftiga företag, upp till 75 MSEK.
  • Almi har fått extra lånemedel för att stötta små och medelstora företag. T ex erbjuds ett s.k. “Brygglån” med anpassade villkor för Corona-krisen. Kombineras alltid med rådgivning.
  • Om du redan har lån, kan du ansöka om anstånd med amorteringar hos både bank och Almi.
  • Förbered dig väl inför kontakt med bank och Almi. Berätta hur du agerat avseende leverantörer, hyresvärdar, ägare och kunder. Vilka statliga stöd kommer i fråga? Se över din likviditet.

  Du hittar ytterligare inforamtion på Almi.se

  • Om du får hyresrabatt av din hyresvärd, ersätter staten hyresvärden med 50% av nedsättningen på upp till 50% av den fasta hyran.

  • Gäller 1 april–30 juni, söks i efterhand av fastighetsägaren, företagarenförhandlar ned hyran av fastighetsägaren.

  • Gäller sällanköpshandel, hotell, restaurang.
  • Karensavdraget slopas tillfälligt, 11 mars–31 maj. Ansök om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan.

  • Staten tar över hela ansvaret för sjuklönekostnaden.

  • Gäller april och maj månad.

  • EF får schabloniserad sjukpeng dag 1–14.

  • Krav på läkarintyg slopas upp till dag 14, gäller från 13 mars.

  • Smittbärarpeng införs.

  Länk till Försäkringskassan

 • Tillfälligt förkortat medlemsvillkor i A-kassa: 1 år ersätts med 3 månader.

  Tillfälligt höjt grundbelopp: 8030 kr/mån ersätts med 11 220 krh/mån.

  Tillfälligt höjt takbelopp: 20 020 kr/mån ersätts med 26 400 krh/mån.

  Karensen slopas tillfälligt: 6 dagar ersätts med 0 dagar.

  I vanliga fall ska du avregistrera din F-skatt och/eller avyttra ditt företag för att få rätt till A-kassa. Du har också haft möjlighet att lägga företaget vilande, men har då inte haft möjlighet att lägga det vilande en andra period förrän det gått fem år! En ändring föreslås nu att uppehåll i verksamheten under just 2020 inte ska beaktas vid framtida prövning av femårsregeln.