Så fungerar kommunen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

En kommun är en sammanslutning av invånare inom ett specifikt geografiskt område.

Genom att alla som ingår i en kommun betalar skatt, kan kommunen äga och driva allmännyttiga verksamheter. Kommunens organisation är relativt självständig från den centrala statsmakten.

Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i två nämnder. Till sin hjälp har de förtroendevalda i nämnderna anställda tjänstemän uppdelade i verksamheter. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige.

  • Kommunens organisation

    Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation.

  • Hur man överklagar ett kommunalt beslut

    Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet. Det finns två typer av överklaganden; överklagande enligt förvaltningslagen eller laglighetsprövning enligt kommunallagen.

  • Den kommunala självstyrelsen

    I Sverige tillämpas kommunal självstyrelse, vilket innebär att de 290 kommunerna själva beslutar om sina interna, gemensamma angelägenheter.