Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2023-02-22

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde är nu justerat och finns som PDF-fil. Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Instans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-02-22
Paragrafer 17-33
Protokollet publiceras 2023-02-28
Protokollet  tas ner 2023-03-22
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Hjo

 

Protokoll kommunstyrelsen 2023-02-22

Mer information om att överklaga beslut