Valdistrikt och vallokaler

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Hjo kommun är indelat i en valkrets inför valet 2018. Valkretsen är sedan i sin tur indelad i 6 valdistrikt.

Ett valdistrikt är ett geografiskt område med röstberättigade. Valdistrikten är olika stora och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om valdistriktsindelningen. Inför valet 2018 är Hjo kommun indelat i 6 valdistrikt. Inför varje val gör valnämnderna en översyn av alla valdistrikt och finns det anledning kan antalet och gränserna ändras.

Vallokaler

I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Exempel på vallokal är skolmatsal, bibliotek eller en samlingssal på ett serviceboende. Det är valnämnden som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är där som väljare som bor i det valdistriktet röstar. På röstkortet anges den vallokal som du ska rösta i.

I varje vallokal arbetar röstmottagare som valnämnden har förordnat.

Vallokaler i Hjokommun 2018

Valdistrikt 1: Guldkroksskolan/Lilla matsalen

Valdistrikt 2: Guldkroksskolan/Café Frallan*

Valdistrikt 3: Kulturkvarteret Pedagogien

Valdistrikt 4: Fritidsgården Stationen

Valdistrikt 5: Gate Samlingssal

Valdistrikt 6: Korsberga skola

Alla vallokaler kommer att hålla öppet mellan kl. 08.00-20.00 på valdagen. 

Röstningslokaler

Kan man inte rösta i sin vallokal på valdagen kan man förtidsrösta i vilken röstningslokal man vill i hela landet. Tidigare kallades detta för att poströsta men genom en lagändring är det numera kommunen som ansvarar för all röstning inom den egna kommunen. Förtidsröstningen får tidigast börja 18 dagar före valdag.

Läs mer om Valkretsar och valdistrikt på Valmyndigheten